Mörby Centrum i Danderyd

Öppettider 
Mån - Tors: 07:00 - 21:30
Fredag : 07:00 - 20:00
Lördag: 09:00 - 18:00
Söndag: 10:00 - 19:00
För avvikande öppettider se "Aktuellt på MåBra"

Skolor och grupper

Inom MåBra Care har vi ett brett utbud av skolor och grupper. Vårt utbud innefattar Artrosskola, Viktminskningsgrupp, MediYoga, ACT, Aktiv Livsstil och Handrehab. Vanlig patientavgift eller frikort gäller.

Artrosskola

I artrosskolan får du hjälp att anpassa träningen till dina besvär. Du lär dig att skaffa nya vanor och få mer motion. Vi ger individuellt anpassade träningsråd där balansen mellan belastning och kapacitet är viktigt.

Smärta brukar ses som kroppens varningstecken och en signal om att ta det lugnt. Men det gäller inte för artros. Den som har värk i t.ex. knän eller höfter ska inte sitta stilla, utan tvärtom röra på sig och motionera även om det gör ont.

Anpassa träning för dina behov

I artrosskolan får du hjälp att anpassa träningen till dina besvär. Du lär dig att skaffa nya vanor och få mer motion. Vi ger individuellt anpassade träningsråd där balansen mellan belastning och kapacitet är viktigt.

Varje individ testas på olika moment vid kursens start och kursens avslut. Under kursperioden hålls även en föreläsning om artros.

Ansvarig för kursen är sjukgymnast och arbetsterapeut. Dietist håller i ett föreläsningstillfälle och bokas med individuella träffar.

Kursen innehåller

 • Anpassad träning för dina behov
 • Test vid kursens start och avslut
 • Tre föreläsningar om artros

Har du frågor?

För mer information kontakta receptionen på information@mabrahalsa.se eller ring på 08 544 992 90.

MediYoga

MediYoga® är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har nått stora framgångar genom att den knyter samman uråldriga holistiska redskap med den moderna skolmedicinen. Sjukvården kan akutmedicin och MediYoga är ett helt filosofiskt system som syftar till att stötta vår egen läkning.

MediYoga bygger på kundaliniyogan och är uppbyggd av enkla
men väldigt effektiva rörelser kombinerade med andnings- och
meditationsövningar. MediYogan hjälper dig att lösa upp spänningar i kroppen och öka din rörlighet. Andningen blir djup och lugn och syresättningen i kroppen förbättras. Ditt sinne stillas och du blir mer fokuserad i nuet. Kursen passar både för dig som är nybörjare och för dig som har tidigare erfarenhet av
yoga och det går bra att genomföra kursen antingen på matta eller på stol.

Kursen består av 12 tillfällen på 60 minuter då vi går igenom 3 olika basprogram.

Har du frågor?

För mer information kring MediYoga kontakta Louise Stieberth på louise.stieberth@mabrahalsa.se eller ring receptionen på 08 544 992 90.

Viktminskningsgrupp

Viktminskning för hälsan
Vill du tillsammans i grupp få ny kunskap och utbyta tips för att nå en hälsosam vikt?

För att komma igång med nya vanor och genomföra livsstilsförändring är du välkommen till behandling i grupp vid
åtta tillfällen. Den är baserad på en problemlösningsmodell som ger dig ett systematiskt program att följa med kartläggning av mat- och motionsvanor, målformulering och handlingsplan.

Kursansvarig kommer att förklara de olika momenten i programmet och beskriva hur de ska utföras i praktiken vilket du också får i hemuppgift att gör mellan träffarna. Till det kommer diskussioner i gruppen och föreläsningar.

Möt vår dietist Alexander Sonerud

Alexander Sonerud är leg. dietist och har en bakgrund inom fotboll, tennis och styrketräning. Han har alltid haft ett intresse för kost i relation till träning och hälsa.

Har du frågor?

För mer information kontakta receptionen på 08 554 992 90

ACT med medveten närvaro samt stabilitetsträning

ACT (Acceptance Commitment Therapy) beskrivs som tredje vågens KBT (Kognitiv Beteende Terapi).  ACT är en metod som bland annat kan vara till hjälp för att hitta sina värderingar i livet för att kunna agera så ändamålsenligt som möjligt trots smärta såväl fysiskt som psykiskt. Det är alltså ingen behandlingsmetod där fokuset ligger på att bli helt smärtfri. Dock kan ACT bidra till att hitta nya förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsförnimmelser för att undvika onödig smärta.

Acceptans handlar om att aktivt ta hand om den såväl psykiska som fysiska smärtan och acceptera den, för att sedan aktivt kunna gå vidare och leva i värderad riktning. I ACT ingår även träning inom medveten närvaro (mindfulness)

ACT utgår från hexaflexen som innefattar sex nyckelkomponenter:
- Frikoppling från språket (defusion)
- Acceptans
- Självet som utgångspunkt
- Kontakt med här och nu
- Värderingar
- Aktiv handling

ACT har forskningsmässigt stöd som behandlingsmetod för de med stressrelaterade besvär samt långvarig smärta.

Stabilitetsträning
Vid stabilitetsträningen bygger vi upp en god kroppskontroll samt styrka av hållningsmuskulaturen vilket skapar en bra grund för övrig aktivitet och träning. I stabilitetsträningen ingår kroppskännedomsträning, vilket kan skapa bättre förutsättningar att känna in kroppens signaler och minska risken för onödig smärta.

 • Stressrelaterade besvär
 • Rygg- och nackbesvär
 • Långvarig smärta

Har du frågor?

Gruppen ligger vilande under 2018.

För mer information kontakta receptionen på 08 544 992 90

Balans och Styrka

Inklusionskriterier är balansbesvär som patienten antingen själv söker för, alternativt balanssvårigheter som ansvarig vårdgivare lägger märke till under bedömning. Även patienter med osteoporos blir aktuella för denna grupp i förebyggande syfte.

Exklusionskriterier är främst om patienterna antingen bedöms ha för god balans för deltagande i gruppen, alternativt motsatsen då en patient kan behöva närmare stöd i sin träning och då omhändertas individuellt med sjukgymnast.

Två träningsserier med bedömningar

Målen med denna grupp är att bättra patienternas balans, minska risken för fall hos patienterna samt ge patienterna verktyg för att på egen hand underhålla sin balans framöver.

I denna grupp deltar patienter som av olika anledningar har besvär med balansen för att träna balans och styrka och på det sättet minska risken för fallskador. Deltagarna kan ha neurologiska sjukdomar, åldersrelaterade balanssvårigheter, muskelsvagheter eller liknande besvär.

Gruppen består av en träningsserie om tolv tillfällen där patienterna både inför och efter deltagande bedöms av sjukgymnast. Detta för att bedöma både status samt utvärdera eventuell utveckling. Under träningsserien föreslås även olika hemövningar som patienterna kan jobba med vid sidan av grupptillfället.

Under Träningstillfällena får deltagarna bland annat träna med de enkla EasyLine-maskinerna.

Patienterna bedöms kliniskt av en sjukgymnast med olika rörlighetstester, balanstester så som BDL eller Bergs Balansskala och styrketester som Chair-Stand test.

Kursen innehåller

 • Träning för förbättrad styrka och balans.
 • Kliniska bedömningar via rörlighetstester.
 • 12 träffar med utvärderingar.

Har du frågor?

För mer information kontakta receptionen på information@mabrahalsa.se eller ring på 08 544 992 90.

Aktiv Livsstil

Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt
växande folkhälsoproblem.
•      1 av 3 över 65 år ramlar minst en gång om året.
•      1 av 5 får en fraktur på grund av fallet

Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Aktiv livsstil hela livet är ett exempel på detta.

Studiecirkeln:
• Är aktivitetsinriktad och byggd på forskning i
syfte att förebygga fall och fallskador bland äldre personer
• Vänder sig till personer över 65 år, som bor i
eget boende och som riskerar/är rädda att fall.
• Erbjuder ett individuellt hembesök och ett
studiebesök på någon av kommunens mötesplatser
• Blandar teori med praktik (balansträning)
• Ger utrymme till utbyte av erfarenheter
• Erbjuder social samvaro, delaktighet och
engagemang.

Kursen innehåller
 • Består av 10 tillfällen och pågår under 10 veckor
 • Leds av arbetsterapeut och sjukgymnast  (6-10 deltagare)
 • Bjuder in; dietist, distriktssköterska och biståndshand-läggare vid varsitt tillfälle

Det är en studiecirkel framtagen år 2010-2011 i samverkan mellan Karolinska Institutet (KI), Hjälpmedelsinstitutet (HI),Centrum för allmänmedicin (CeFAM) och pensionärs-organisationerna PRO samt SPF.

Röster från tidigare deltagare
Svar på frågan: ”Har studiecirkeln"tillfört/förändrat något i din vardag?”
• ”Ja, mera medveten om träning.”
•  ”Ja, är inte så orolig längre för att falla.”
•  ”Ja, mer medveten om rörelse och kostens
betydelse.”

Kom och få det stöd och den inspiration ni behöver för att uppnå en bestående livsstilsförändring!

Har du frågor eller vill boka tid?

Nästa start: 30/11 2018

För mer information eller bokning var god kontakta receptionen på information@mabrahalsa.se eller ring på 08 554 992 90.

Välkomna!

Handrehab

Bedömning och behandling av handskador/besvär
- Nedsatt funktion i händerna som styrka och rörlighet
- Domningar
- Tennisarmbåge
- Golfarmbåge
- Karpaltunnelsyndrom
- Artros i händer
- Hjälp att prova ut handledsortoser

Paraffinbad

Paraffinbad innebär att man doppar ner händerna i ett bad med varm, smält paraffin. Det lägger sig då ett tunt lager paraffin runt händerna, Därefter dras en vante över paraffinet för att hålla handen varm. Detta gör att lederna värms upp och man kan då utföra olika rörelser och övningar. Värmen ökar blodcirkulationen i händerna och kan verka smärtlindrande.

Har du frågor eller vill boka tid?

För mer information var god kontakta Sanna Rosén på sanna.rosen@mabrahalsa.se. Bokning sker direkt i  receptionen eller via telefon: 08 554 992 90.


Vi har tider både individuellt eller i grupp. En behandlingsserie är en gång i veckan i 6 eller 10 veckor. Välkommen!

Kontakta oss

Önskar du boka en tid eller få svar på dina funderingar?
Kontakta oss i receptionen så hjälper vi dig så fort vi kan.

Adress

Mörby Centrum
Golfvägen 2
182 31 Danderyd

Receptionen

08-544 992 90

Sociala medier
© MåBra Hälsa . Alla rättigheter reserverade.