Saltsjöbaden

Öppettider

Måndag: 07.30-17.00
Tisdag: 07:30-18:00  
Onsdag: 07.30-17.00
Torsdag: 07:30-17:00
Fredag: 07.30-17.00

 

Skolor och grupper

Vårt skol- och grupputbud innefattar Mindfulness, Osteoporos, Balans och Styrka, Artrosskola, Viktminskningsgrupp och IBS-Skola. Vanlig patientavgift eller frikort gäller.

Artrosskola

I artrosskolan får du hjälp att anpassa träningen till dina besvär. Du lär dig att skaffa nya vanor och få mer motion. Vi ger individuellt anpassade träningsråd där balansen mellan belastning och kapacitet är viktigt.

Smärta brukar ses som kroppens varningstecken och en signal om att ta det lugnt. Men det gäller inte för artros. Den som har värk i t.ex. knän eller höfter ska inte sitta stilla, utan tvärtom röra på sig och motionera även om det gör ont.

Anpassa träning för dina behov

I artrosskolan får du hjälp att anpassa träningen till dina besvär. Du lär dig att skaffa nya vanor och få mer motion. Vi ger individuellt anpassade träningsråd där balansen mellan belastning och kapacitet är viktigt.

Varje individ testas två gånger vid kursens start och kursens avslut. Under kursperioden hålls även en föreläsning om artros.

Ansvarig för kursen är sjukgymnast. Arbetsterapeut och dietist bokas med individuella träffar.

Kursen innehåller

 • Anpassad träning för dina behov
 • Test vid kursens start och avslut
 • Tre föreläsningar om artros

Har du frågor?

För mer information kontakta oss på saltis@mabrahalsa.se eller ring receptionen på 08 544 992 91.

Kursanmälan sker via reception eller remiss från vårdcentral (vi arbetar med Take Care). 

IBS-skola

En stor del av befolkningen lider av så kallad stressmage eller IBS (Irritable Bowel Syndrome). Vanliga symtom är magknip, gaser, uppblåsthet, diarré eller förstoppning.

Under våren startar MåBra Care upp sin IBS-skola. Vi träffas vid sex tillfällen på vardera 1 timme och 15 minuter. Kursen leds av legtimerad dietist och arbetsterapeut.

Målet är att ge dig med IBS och stressrelaterade magbesvär reducerade symtom, strategier för en långsiktigt hållbar vardag och ökad livskvalitet.

Om du inte har diagnosen IBS behöver du boka in ett nybesök hos vår dietist innan kursstart. Frikort eller patientavgift gäller.

Kursen innehåller:
 • Information om IBS. Vad är det? Vilka drabbas?
 • Symtomkartläggning, kostbehandling och stresshantering.
 • Uppföljning, utvärdering
Har du frågor?

För mer information kring IBS-skolan kontakta receptionen på saltis@mabrahalsa.se eller 08 544 992 91.

Viktminskningsgrupp

Vill du tillsammans i grupp få ny kunskap och utbyta tips för att nå en hälsosam vikt?

För att komma igång med nya vanor och genomföra livsstilsförändring är du välkommen till behandling i grupp vid
åtta tillfällen. Den är baserad på en problemlösningsmodell som ger dig ett systematiskt program att följa med kartläggning av mat- och motionsvanor, målformulering och handlingsplan. 

Kursansvarig kommer att förklara de olika momenten i programmet och beskriva hur de ska utföras i praktiken vilket du också får i hemuppgift att gör mellan träffarna. Till det kommer diskussioner i gruppen och föreläsningar.

Kursen innehåller
 • Kartläggning
 • Mat- och motionsvanor
 • Målformulering
 • Handlingsplan
Möt vår dietist Linnéa Danielsson

Linnéa Danielsson är leg. dietist och har en bakgrund inom idrott och friluftsliv där intresset för kost och hälsa har funnits med från början. Linnéa har ett särskilt intresse för mag- och tarmproblematik.

”Inte bara personer med IBS utan alla har vi en mage som vi måste hantera och ta hand om väl. Jag vill vara en vägledare i snårskogen av information som finns idag och hjälpa patienten att tolka informationen på ett bra och rätt sätt.”
/Linnéa

Har du frågor?

För mer information kontakta receptionen på saltis@mabrahalsa.se eller telefon 08 554 992 91.

Mindfulness

Mindfulness betyder sinnesnärvaro och handlar om att medvetet vara närvarande i nuet. Vi träffas vid åtta grupptillfällen och lär oss mer om Mindfulness, Meditation, Andning och Avspänning.

Kursen börjar med introduktion, presentation och inledande avspänningsövning. Vi kommer även att prova på praktiska övningar inom Yoga, Qi Gong och Basal Kroppskännedom. Efter de praktiska övningarna kommer en avslutning, tips på hemövningar och utvärdering.

Kom och lär dig mer om dig själv i en lugn och harmonisk miljö!

Du kan remitteras från din läkare eller anmäla dig själv då kursen arrangeras helt utan remisstvång.

Kursen innehåller

 • Praktiska övningar inom Qi Gong, Yoga m.fl
 • Tips på övningar du kan göra hemma
 • 8 gruppträffar

Har du frågor?

Vill du har mer information kontakta oss på saltis@mabrahalsa.se. Du kan även ringa receptionen på 08 544 992 91

Osteoporos, Balans och Styrka

Inklusionskriterier är balansbesvär som patienten antingen själv söker för, alternativt balanssvårigheter som ansvarig vårdgivare lägger märke till under bedömning. Även patienter med osteoporos blir aktuella för denna grupp i förebyggande syfte.

Exklusionskriterier är främst om patienterna antingen bedöms ha för god balans för deltagande i gruppen, alternativt motsatsen då en patient kan behöva närmare stöd i sin träning och då omhändertas individuellt med sjukgymnast.

Två träningsserier med bedömningar

Målen med denna grupp är att bättra patienternas balans, minska risken för fall hos patienterna samt ge patienterna verktyg för att på egen hand underhålla sin balans framöver.

I denna grupp deltar patienter som av olika anledningar har besvär med balansen för att träna balans och styrka och på det sättet minska risken för fallskador. Deltagarna kan ha neurologiska sjukdomar, åldersrelaterade balanssvårigheter, muskelsvagheter eller liknande besvär.

Gruppen består av en träningsserie om tolv tillfällen där patienterna både inför och efter deltagande bedöms av sjukgymnast. Detta för att bedöma både status samt utvärdera eventuell utveckling. Under träningsserien föreslås även olika hemövningar som patienterna kan jobba med vid sidan av grupptillfället.

Patienterna bedöms kliniskt av en sjukgymnast med olika rörlighetstester, balanstester så som BDL eller Bergs Balansskala och styrketester som Chair-Stand test.

Har du frågor?

För mer information kontakta oss på saltis@mabrahalsa.se eller ring receptionen på 08 544 992 91.

Kursen innehåller

 • Träning för förbättrad styrka och balans.
 • Kliniska bedömningar via rörlighetstester.
 • 12 träffar med utvärderingar.

Kontakta oss

Önskar du boka en tid eller få svar på dina funderingar?
Kontakta oss i receptionen så hjälper vi dig.

Adress

MåBra Hälsa Saltsjöbaden
Rösundavägen 2
133 36 Saltsjöbaden

Receptionen

08-544 992 91

Sociala medier
© MåBra Hälsa . Alla rättigheter reserverade.