Saltsjöbaden

Öppettider

Måndag: 07.30-17.00
Tisdag: 07:30-18:00  
Onsdag: 07.30-17.00
Torsdag: 07:30-17:00
Fredag: 07.30-17.00

 

Primärvårdsrehab

Hos MåBra Care arbetar sjukgymnast, dietist, kiropraktor, naprapat och arbetsterapeut. Har du en remiss, tar vi emot dessa från hela Stockholm, men du behöver ingen remiss för att boka tid hos oss. Patientavgift eller frikort gäller. 

Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens mål är att utreda och hitta möjligheter att klara av aktiviteter i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden så självständigt som möjligt!

Arbetsterapeuten hjälper dig med
 • Hemrehabilitering efter sjukhusvistelse 
 • Hjälpmedel, bostadsanpassning, träning i hemmet   
 • Hjälpmedelsrådgivning
 • ADL-bedömning och träning att klara vardag och fritid
 • Ergonomisk rådgivning
 • Bedömning och behandling av handskador/besvär
 • Utprovning av handledsortoser

En arbetsterapeut arbetar med att rehabilitera och träna människor som på grund av olika skador, sjukdomar eller medfödda funktionsnedsättningar har en nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Tid bokas via mail, telefon eller personligt besök i reception. Ingen remiss behövs för bokning av besök.

Har du frågor eller vill boka tid?

För mer information kan du kontakta oss på telefon 08 544 992 91.

Dietist

Yrkeskompetensen hos en dietist utgör en syntes av kunskap i näringslära, näringsbehov, livsmedelsval och måltidsordning
i kontexten av hälsa och sjukdom. Dietisten är därför unikt kvalificerad för behandling och förebyggande av kostrelaterade tillstånd. Det omfattar såväl psykologiska som fysiologiska faktorer.

Vår dietist erbjuder rådgivning och behandling av kostrelaterade
sjukdomstillstånd hos barn, vuxna och seniorer.

Dietisten hjälper dig med
 • Diabetes typ 2/ Förhöjt blodsocker
 • Undervikt / Övervikt / Fetma
 • Allergier / Intoleranser
 • Undervikt
 • Mag- och tarmproblematik/sjukdomar
 • KOL
 • Höga blodfetter
 • Bristfällig eller ensidig kost
 • Förskrivelse av näringsdryck/sondnäring
Kostrelaterade sjukdomar

Idag kommer den största samlade effekten på hälsan från dålig kost. En kombination av 14 kostrelaterade riskfaktorer står bakom en femtedel av alla dödsfall i världen, genom sjukdomar som ischemisk hjärtsjukdom, stroke och diabetes.

Ditt besök hos vår dietist

Besöket inleds med en kostanamnes; ett samtal och genomgång av din nuvarande kosthållning och det du behöver hjälp med. Dietisten gör en kartläggning för att kunna göra en heltäckande nutritionsbedömning. Du får sedan konkreta kostråd utifrån din specifika situation.

Vår dietist sätter tillsammans med dig upp en målplan där ni konkretiserar det du vill uppnå och hur du ska gå tillväga.

I vår gruppverksamhet leder dietisten
 • Viktminskning
 • IBS-skola
Dietisten är även med i
 • Artrosskolan
 • Fallprevention
Har du frågor eller vill boka tid?

Tid bokas via mail, telefon eller personligt besök i reception. Ingen remiss behövs för bokning av besök.

För mer information eller bokning kan du oss på telefon 08 544 992 91.

Kiropraktor

En kiropraktor behandlar allt som hör till rörelseapparaten för kroppen – muskler, leder och nervsystem. Kiropraktorn arbetar med triggerpunkter, massage och stretching.

Kiropraktorn undersöker ryggradens leder och muskler manuellt med händerna. På så sätt klarläggs spänningar, ändrade rörelsemönster och eventuella skador. Symtom kan vara akuta eller kroniska så som, nackspärr, ryggskott, ischias, kontorsaxlar, huvudvärk, axelbesvär, smärta i muskler och leder och stelhet.

Grundliga undersökningar

Vid första besöket tas en omfattande anamnes där du får berätta om ditt allmäntillstånd, eventuella tidigare problem och vilka besvär du söker för nu.

Därefter görs  en undersökning som innehåller kiropraktiska,
ortopediska och neurologiska tester som behövs för att ställa en korrekt diagnos. Den efterföljande behandlingen innehåller kiropraktiska justeringar, mobilisering samt mjukdelsbehandling.

Kiropraktorn hjälper dig med
 • Muskler, leder och nervsystem
 • En grundlig undersökning för att hitta orsaken till besvär
 • Massage och stretching mot stelhet och smärta
Har du frågor eller vill boka tid?

Kontakta receptionen på 08 544 992 91.

Naprapat

Naprapati handlar om att ta tillvara på kroppens egna förmåga till läkning. Vi behandlar allt som hör till rörelseapparaten: muskler,leder och nervsystemet som har stor effekt på smärta,inflammation och svullnad

Naprapaten hjälper dig med
 • Nackspärr
 • Ryggskott
 • Ont i ryggen
 • Kontorsaxlar
 • Ischias
Har du frågor?

Har du frågor, ring receptionen på 08 544 992 91.

Sjukgymnast

Har du ont i ryggen? Behöver du hjälp med rehabilitering? Behöver du hjälp i hemmet?

Våra sjukgymnaster på Må Bra kommer ta hand om dig oavsett din ålder eller dina besvär. Vårt unika kombinerade vård- och hälsokoncept gör att du får en individuellt anpassad behandling som leder dig till ett friskare liv.

Du behöver inte remiss för att boka ett besök.

Individuell behandlingsplan

Vid första besöket genomförs en noggrann undersökning som ligger till grund för val av behandling. Behandlingen kan vara manuell på brits med till exempel mobiliseringar, manipuleringar, akupunktur och töjningar.

Tack vare MåBra XerSizes heltäckande träningsutbud, med bland annat ett fullt utrustat gym och varmvattenbassäng, använder vi vår gedigna erfarenhet av träningsrehabilitering.

Efter avslutad behandling kan din sjukgymnast förskriva ett 3 månaders XerSize-kort till självkostnadspris för fortsatt träning i vårt gym.

Har du frågor eller vill boka tid?

Ring receptionen på 08 544 992 91.

Våra sjukgymnaster hjälper dig med

 • Allehanda besvär med muskler, leder och skellett
 • Individuella behandlingsplaner
 • XerSize-kort (vårt gymkort och träningskort) till självkostnadspris efter behandling
 • Hembesök vid behov

Frågor och svar

Vad gör en sjukgymnast?

En sjukgymnasts yrkesroll handlar om att undersöka, bota, förebygga och lindra sjukdomar, smärtor och spänningar i muskler, leder och skelett. Våra sjukgymnaster arbetar med hälsa och beteendeförändringar och har olika redskap för olika besvär. Vårt mål är att förmå dig som patient att få kontakt med din kropp, förstå din kropps signaler och hitta nya vägar till bättre hälsa. På MåBra har våra sjukgymnaster fördjupad kunskap inom bland annat ortopedisk manuell terapi, idrottsmedicin, McKenzie, smärta, psykosomatik och akupunktur.

Vilken hjälp får du av vår sjukgymnast?

Du får hjälp med dina besvär i muskler, leder och skelett. Efter en klinisk undersökning utformar vår sjukgymnast en individuell behandlingsplan för dig. Du får även ett träningskort till självkostnadspris efter behandling och vårt integrerade vårdkoncept kan vidare erbjuda ett träningsprogram specifikt anpassat för dina behov. Vi erbjuder också kostnadsfria hembesök vid behov.

Vad händer under mitt första besök hos sjukgymnasten?

Under ditt första besök genomför sjukgymnasten en noggrann undersökning som kommer att ligga till grund för val av behandling. Behandlingen kan vara manuell på brits med till exempel mobiliseringar, manipuleringar, akupunktur och töjningar. Efter att ha gjort en omfattande undersökning med kliniska fynd utformar vår sjukgymnast en individuell behandlingsplan för dig.

Hur integreras min sjukgymnastik med annan behandling på MåBra?

Tack vare MåBra:s heltäckande träningsutbud, med bland annat ett fullt utrustat gym och varmvattenbassäng, använder vi vår gedigna erfarenhet av träningsrehabilitering. Efter avslutad behandling kan din sjukgymnast skriva ut ett träningskort till självkostnadspris för fortsatt träning i vårt gym.

Har du frågor eller vill boka tid?

Ring receptionen på 08 544 992 91.

Hemrehabilitering / Arbetsplatsbesök

Hemrehabilitering

Om du behöver hjälp i hemmet kan vår sjukgymnast göra hembesök hos dig. Våra hembesök utförs av ett team: sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.

Du får hjälp med träning i att klara vardagen efter en skada eller vid sjukdom. Vår dietist erbjuder dig kostrådgivning vid behov och vi bedömer behov av hjälpmedel samt förskriver och provar ut hjälpmedel. Vi utför också fallprevention och bedömer behov av bostadsanpassningar i hemmet.

Alla hem- och bostadsanpassningar samt hjälpmedelsförskrivningar är kostnadsfria.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök utförs av arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Du kan få hjälp med ergonomisk rådgivning och hjälpmedels-bedömning i ditt arbete. 

Alla arbetsplatsbesök och hjälpmedelsförskrivningar är kostnadsfria.

Teamet består av

 • Nancy Askestig, Leg. Arbetsterapeut
 • Sofie Wettergård, Leg. Arbetsterapeut
 • Fredrik Aronsson, Leg. Fysioterapeut

Har du frågor eller vill boka ett hem- eller arbetsplatsbesök?

För mer information eller bokning kan du kontakta receptionen på 08 544 992 91.

Remissavtal med Sll

MåBra Care har vårdavtal med Stockholms läns landsting och vi tar emot remisser för sjukgymnastik-, dietist-, arbetsterapi-, naprapat- och kiropraktorbehandling. Det är inget krav på att ha remiss och det behövs inte remiss för att boka en tid.

Kontakta oss

Önskar du boka en tid eller få svar på dina funderingar?
Kontakta oss i receptionen så hjälper vi dig.

Adress

MåBra Hälsa Saltsjöbaden
Rösundavägen 2
133 36 Saltsjöbaden

Receptionen

08-544 992 91

Sociala medier
© MåBra Hälsa . Alla rättigheter reserverade.